Olet täällä

Puu-lehti 1/2019

Teemana puiset kodit. Eri asukastutkimusten mukaan ihmiset toivovat puuta kodeissaan erityisesti näkyviin pintoihin. Massiivipuusta rakentaminen näyttää tämän vihdoin mahdollistavan. Puupintojen lisääminen myös muuhun asuntotuotantoon kuin massiivipuukerrostaloihin olisi verrattain helppoa. Tuntuu ihmeelliseltä, että näin ei tehdä nykyistä useammin. Asukastutkimusten mukaan se täyttäisi suuren osan ihmisten toiveista puun käytön suhteen. Rakennuksen runkomateriaalilla ei kyselyiden mukaan ole asukkaille kovinkaan suurta merkitystä.

 

Lue e-lehtenä: https://proofer.faktor.fi/epaper/Puu119/

SISÄLTÖ | CONTENT 1/19

PÄÄKIRJOITUS | LEADER

5 Puu tekee kodin | Wood makes the home

UUTTA | WHAT’S NEW

6 Ajankohtaista | Current news

RAKENNETTU | PROJECTS

14 Puukuokka-kortteli | Puukuokka Block
OOPEAA Office for Peripheral Architecture

22 As Oy Trekoli
Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy

30 Kuninkaantammen puukerrostalot | Kuninkaantammi wooden apartment buildings
ARK-House arkkitehdit Oy

36 Talo Schildt | House Schildt
POOK Arkkitehtitoimisto Oy

42 As Oy Laajasalon Greija
Woodberg Oy

MAAILMALLA | ABROAD

50 Mjøstårnet
Voll Arkitekter AS

PUURAKENTEET | WOOD STRUCTURES

56 Kuinka rakentaa puusta hyvää asumista? | How to use wood to build good living?

60 Kiviainestäytteinen CLT-välipohja ja uudet vaatimukset rakennuksen ääniympäristölle | CLT intermediate floors with aggregate and the new requirements for building sound environments

66 Tutkimus suomalaisten asuinpuukerrostalojen runkoratkaisuista ja asuntojen omistusmuodoista | Research on framing solutions and home ownership of wood apartment buildings in Finland

72 Puurakentamisen liimat | Adhesives in wood construction

KOULUT | EDUCATION

78 Puukerrostaloalue Jyväskylän Kuokkalaan | Apartment building area in Kuokkala Jyväskylä

PROFIILI | PROFILE

84 Puun jalostusarvon lisäämiseen omistautunut säätiö | A dedicated foundation for increasing the value of wood processing

86 Tekijät | Credits


ILMOITTAJAT