Olet täällä

Puu-lehti 1/2015

Puulehti palaa takaisin juurilleen, lehden toimitus on siirtynyt Puuinfoon tämän vuoden alusta. Vuonna 2015 lehdestä ilmestyy 35. vuosikerta. PUU-lehti perustettiin aikoinaan käsittelemään puurakentamista, -tekniikkaa ja -arkkitehtuuria. Puuarkkitehtuuri alkoi nousta lehdessä suurempaan rooliin 90-luvun puolivälissä. Siitä lähtien lehti on esitellyt todella kattavasti kansainvälisestikin korkeatasoista suomalaista puuarkkitehtuuria. Ensimmäinen puukerrostalonumero julkaistiin vuonna 1995. Tänä vuonna PUU-lehti palaa hetkeksi juurilleen. Jatkamme edelleen korkeatasoisen puuarkkitehtuurin asialla. Sen rinnalle tuomme aikaisempaa enemmän tietoa puurakentamisesta, -rakenteista ja -materiaaleista. Toivomme lehden olevan iloksi ja hyödyksi.

SISÄLTÖ | CONTENT 1/15

PÄÄKIRJOITUS | LEADER

5 Takaisin juurille |Back to our roots

UUTTA | WHAT’S NEW

6 Ohje restoratiivisen ympäristön suunnitteluun  |  Guidelines for designing a restorative environment - Naulalevyristikkorakenteiden jäykistykseen laskentaohjelma | Software for calculating stiffening for gang-nail truss construction - PRT-Pro™, Puukerrostalojen hankekanta päivitetty | PRT-Pro™, Wood-built apartment block register updated

RAKENNETTU | BUILT

8 Luonnonmukaisesti | All organic -  Nautakasvattamot.fi, Insinööritoimisto Asko Keronen
16 Nopeasti ja tehokkaasti | Quick and fast - KVA Arkkitehdit Oy, A-Insinöörit Oy
20 Säältä suojaan | Sheltered from the weather - Ramboll Finland Oy, Insinööritoimisto Asko Keronen
26 Kohti korkeuksia | Going up - Taisto Saarinen, Insinööritoimisto Asko Keronen
28 Yksinkertaisesti nerokas | Simply ingenious - Cannon Design

PUURAKENTEET | TIMBER CONSTRUCTION

32 HalliPES – Yhtenäiset suositukset suurille puurakenteille |Uniform recommendations for large wooden buildings
34 Hallien rungot | Frames for wide-span buildings
36 Vaipparakenteet | Envelope Construction

MATERIAALITIETO | MATERIALS

38 Liimapuu | Laminated timber
40 Viilupuu | Laminated veneer lumber (LVL)

PUUSILLAT | WOODEN BRIDGES

42 Puusillat | Wooden bridges

TULOSSA | COMING

50 Pudasjärven hirsikoulukampus |Log-built school campus at Pudasjärvi
53 TuplaA-koulutus | TuplaA-training, Uusi puuelementti Stora Ensolta | New Wooden Element from Stora Enso, Vivolan CLT-pientalo | Vivola CLT House

PROFIILI | PROFILE

56 Ministeri Petteri Orpo | Minister Petteri Orpo
58 Tekijät | Credits


ILMOITTAJAT