Olet täällä

Portaiden suunnittelu

Portaan tulee olla ensisijaisesti turvallinen ja hyvä kulkea. Portaalle tulee varata riittävästi tilaa. Tilavaraus tehdään jo kohteen suunnitteluvaiheessa.

Harkitessanne eri vaihtoehtoja portaaseenne on hyvä ottaa riittävän ajoissa yhteys valmistajaan. Paras lähtökohta porrassuunnittelulle on suorasyöksyinen porras, jossa on vähintään yksi lepotaso.

Porraskuilun mitoituksessa on huomioitava, että lepotasollista porrasta ei voida sijoittaa kiertävälle portaalle varattuun tilaan. Portaan mitoitusta ohjaa rakentamismääräyskokoelma (RakMk).

Porrasvalmistajat ry:n jäsenyritysten sivuilta löytyy tehdaskohtaisia mitoitusohjeita.

Porrasvalmistajat ry:llä on suunnittelun helpottamiseksi omat ohjeensa mitoitukseen.
Omakotitalon portaassa etenemän tulee olla vähintään 250 mm ja askelmien välisen nousun korkeintaan 190 mm. Askelmien määrä saadaan jakamalla kerroskorkeus sillä nousumäärällä, jolla nousu jää alle 190 mm.

Portaan kulkulinja suoralla osalla määräytyy rakentamismääräysten mukaan 600 mm
etäisyydelle sisemmästä reisilankusta. Vakiintunut käytäntö on, että kulkulinja määräytyy minimissään kolmanneksen etäisyydellä ulkokehän reisilankusta (850 - 950 mm leveässä portaassa). Mikäli askelmien etureunat eivät ole yhdensuuntaiset etenemä mitataan kaarta pitkin. Kaaren säteen ei tulisi alittaa 450 mm.

Portaan leveyden tulee olla riittävä turvatakseen käyttäjän väljän liikkumisen.
Viranomaisohjetta kulkuleveydestä ei ole, mutta ohjellisena voidaan pitää vähintään 800 mm syöksyn leveyttä reisilankun ulkopinnasta ulkopintaan.

Vapaan kulkukorkeuden kulkulinjassa tulee olla yli 1950 mm, mutta suositeltavampaa on pyrkiä 2000 mm kulkukorkeuteen.

Porras tulee tarvittaessa varustaa kaiteella ja lapsiportilla. Käsijohteen on oltava
vähintään portaan toisella puolella. Kaiteen tarve ja korkeus määräytyy putomiskorkeuden
mukaan.

Määräyksistä poikkeavilla mitoilla valmistettavasta omakotitalon portaasta tarvitaan ennalta rakennusvalvonnan kirjallinen hyväksyntä. Määräykset koskevat myös vuokrauskäytössä olevia vapaa-ajan asuntoja.