Olet täällä

Portaiden kuljetus, vastaanotto ja varastointi

Kuljetus                                      

  • Porras toimitetaan pakattuina irrallisina osina tai osittain kasattuna
  • Osat suojataan kuljetuksen ajaksi kastumiselta, likaantumiselta ja kolhiintumiselta

Tavaran vastaanotto

  • Osien purun voi tehdä trukilla vain silloin kun osat ovat lastattuina lavalle, muussa tapauksessa purku tehdään käsin
  • Vastaanotettavien kollien määrä on vastattava rahtikirjassa mainittua määrää
  • Pakkauksissa näkyvistä kuljetusvaurioista ja puuttuvista kolleista on kirjattava rahtikirjaan varauma ja siitä on ilmoitettava valmistajalle viimeistään 7 päivän kuluessa tavaran vastaanotosta
  • Toimituksessa olevista virheistä ja puutteista on huomautettava valmistajalle kohtuullisessa ajassa, aina kuitenkin ennen portaan asennusta
  • Vahingoittuneita tai viallisia osia ei saa asentaa

Varastointi

  • Portaan osat varastoidaan alkuperäisissä pakkauksissaan sisätiloissa, sisätiloille tavanomaisissa olosuhteissa
  • Portaat tulee varastoida peitettynä, kuivassa ja kosteudelta suojassa olevassa tilassa, Ilmankosteuden muutokset voivat aiheuttaa varastoitaviin osiin kuivumisia tai turpoamisia, jotka vaikeuttavat tai jopa estävät portaan kasaamista.
  • Jos porras varastoidaan rakennustyömaalla, on varastoinnin tapahduttava sellaisessa paikassa jossa pakkauksiin kohdistuvien kolhujen ja iskujen riski on vähäinen. Osia ei saa varastoida betonilla tai lattialla josta osiin voi siirtyä kosteutta, myös hiekka, sora tai karkea lika voivat vahingoittaa osia.