Olet täällä

Portaiden asennus

Asenna portaat valmistajan asennusohjeiden mukaan, asennusohjeeseen tulee tutustua huolella ennen asennusta. Virheellinen asennus voi aiheuttaa toiminnallisia ja ulkonäöllisiä ongelmia.  Riskinä on myös valmistajan takuun raukeaminen. Suositeltavaa on tilata asennus portaan valmistajalta tai ammattiasentajalta.

  • Porras asennetaan valmistajan asennusohjeen mukaisesti
  • Porrasasennusta varten on varattava riittävästi työskentelytilaa ja aikaa. 
  • Asennusaikana tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, ettei pintoja naarmuteta ja kolhita.
  • Nostettaessa porraselementtejä paikalleen tulee nostamisessa olla riittävän monta henkilöä, ettei nostaminen aiheuta nostajalleen liian suurta rasitusta. Nostettaessa elementtejä paikalleen voi käyttää apuvälineitä tukijalkoja tms
  • Porrasta ympäröivien seinien ja muiden pintojen maalaus ja pinnoitustyöt on suositeltavaa tehdä ennen portaan asentamista
  • Portaita ei saa asentaa tilaan jossa on kosteutta, myös tyhjilleen esim myyntiin jäävin asunnoissa tulee huolehtia puumateriaalille sopiva ilmankosteus.
  • Huoneilman suhteellisen kosteuden tulee olla 30...70% sekä huoneilman lämpötilan vähintään +15 C. Asennusolosuhteet eivät saa vaihdella merkittävästi.

Asennetun portaan suojaaminen rakennusaikana

  • Rakennustöiden aikana käytettävä porras on suojattava huolellisesti kolhuilta, kulumiselta, lialta ja rakennuspölyltä 
  • Suojattaessa portaita tulee varmistaa ettei lakka- ja maalipintoihin kiinnitetä teippejä jotka vahingoittavat pintaa. Ennen suojausta on portaan pinta puhdistettava huolellisesti. Pienikin hiekka tai karkea lika suojan alla vahingoittaa pintaa.