Olet täällä

Perusteollisuus: Muut tutkimukset (tutkimustietokanta)

Puuinfo Oy:n ja Puutuoteteollisuus ry:n tutkimustietokannasta löytyvät tutkimusraportit. Tiedustelut osoitteella info@puuinfo.fi.

1.9.19. Assessment and decision making for R&D programme
1.9.9. European research resources in wood technology - Databases
1.9.8. European research resources in wood technology - Reports
1.9.10. Konenäkötekniikan soveltaminen puutavaran valmistusprosessissa: teknologiaselvitys
1.9.6. Laboratoriomittausmenetelmän kehittäminen puu/kuori-suhteen määrittämiseen
1.9.1. Mekaanisen metsäteollisuuden alalla toimivat tutkimuslaitokset ja niissä käynnissä olevat tutkimukset
1.9.3. Mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteiden polttoteknisten ominaisuuksien parantaminen, Osaraportti 1: Kivien erottelu kuoresta
1.9.4. Mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteiden polttoteknisten ominaisuuksien parantaminen, Osaraportti 2: Kuoren kosteuden alentaminen
1.9.5. Mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteiden polttoteknisten ominaisuuksien parantaminen, Osaraportti 3: Kuoren varastointi
1.9.14. Mekaanisen metsäteollisuuden terät
1.9.20. Mekaanisen puutuoteteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminta
1.9.2. Metsäklusterin tulevaisuusskenaariot
1.9.18. Oulun yliopisto: Suomen mekaanisen metsäteollisuuden toimintaympäristö ja yritysten strategiat
1.9.15. Puuteollisuuden energiavaihtoehdot
1.9.13. Puutuoteteollisuuden nykytilanne ja kehitysvaihtoehtoja Suomessa
1.9.17. Sahan tasauspätkäosuuden vaikutus hakkeen keittymiseen
1.9.16. Sahojen pääkoneiden teriin liittyvät olennaisimmat ongelmat ja niiden taloudellinen merkitys
1.9.11. Selvitys puupinnan halkeiluun vaikuttavista tekijöistä
F 1.9.2. Servepuu loppuraportti
F 1.9.1. Silent timber build, WWN ja BWW projekti
1.9.7. Strategy Analysis of the Leading European and North American Wood-industry Companies in 1998-2001
1.9.12. Teräkustannukset saha-, vaneri- ja lastulevyteollisuudessa, esitutkimusraportti