Olet täällä

Paloturvallinen puutalo - Asuin- ja toimitilarakentaminen 2018

Puuinfo on julkaissut maaliskuussa 2018 Paloturvallinen puutalo -ohjeen, joka perustuu vuoden vaihteessa voimaan astuneisiin uusiin palomääräyksiin.

Ohjeen tarkoitus on antaa käytännönläheisiä neuvoja ja ohjeita paloturvallisen puurakennuksen suunnitteluun ja havainnollistaa puun käyttöön liittyviä säädöksiä rakennusten paloturvallisuutta koskevassa asetuksessa. Ohjeessa käsitellään pääsiassa puisia asuin- ja toimitilarakennuksia.

Ohje koostuu painetusta perusosasta ja sen kolmesta vain sähköisesti julkaistavasta liitteestä. Varsinaiset suunnittelu- ja mitoitusohjeet perusteineen sisältyvät perusosaan. Liitteen 1 taulukoihin on koottu keskeiset erityyppisiä rakennuksia koskevat paloturvallisuusvaatimukset. Liite 2 sisältää puurakenteiden palomitoitukseen liittyviä esimerkkilaskelmia. Liitteessä 3 on paloturvallisten puurakenteiden esimerkkirakenteita ja -liitoksia.