Olet täällä

P2-paloluokan hirsirakennus

Nykyiset liimaamalla valmistetut mittatarkat hirret mahdollistavat yhä suurempien rakennusten tekemisen. Lamellihirsien ansiosta hirsirakennuksen ilmatiiviys, painuminen ja lämmöneristys eivät ole sellaisia haasteita kuin ennen. Hirren käyttö on kasvamassa erityisesti julkisissa rakennuksissa ja myös kerrostalorakentamisessa. Tällaisten suurten rakennusten paloluokka on usein P2, jossa rakennesuunnittelun pääasialliset haasteet ovat palo‐, ääni‐ ja jäykistysteknisissä seikoissa. Käytännön toteutusratkaisut muodostuvat yleensä suunnittelijoiden ja hirsitoimittajan yhteistyönä. Toteutusratkaisuja on usein monia riippuen käytettävästä hirsityypistä aina hirren työstökoneisiin.

Lue lisää teknisestä tiedotteesta, jonka voit ladata sivun oikeasta yläreunasta.
 
Puuinfo on tuottanut ja julkaissut teknisen tiedotteen osana Uudet hirren mahdollisuudet -hanketta, jota ovat rahoittaneet Rakennustuotteiden Laatu Säätiö ja Suomen Metsäyhdistys.

 
Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.