Olet täällä

Mallielementtikaaviot RunkoPES 2.0

Tässä osassa esitetään esimerkit mallielementtikaavioista, jotka päärakennesuunnittelija laatii puuelementtitoimituksen tarjouskyselyyn. Elementtikaavioiden avulla päärakennesuunnittelija pystyy suunnittelemaan rakennuksen jäykistyksen yms. lujuustekniset osa-alueet jo projektin alkuvaiheessa sekä hallitsemaan rakennuksen elementtitoimituksen sisältöä kokonaisuutena. Elementtikaavioiden avulla rakennusliike pystyy kilpailuttamaan elementtitoimituksen eri osa-alueet (seinät, välipohjat, yläpohjat) elementtitoimittajien kesken näin halutessaan.

RunkoPES 2.0 - Osa 10: Mallielementtikaaviot


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja lisäksi tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.