Olet täällä

Määräykset ja ohjeet

Porrasvalmistajat ry:n laatimat ohjeet oikeasta mitoituksesta ja laatuvaatimuksista

Rakentamismääräyskokoelman portaita koskevat osiot

Paikkakuntakohtaiset tulkinnat

Portaiden vakiomitoituksesta poiketen Suomessa sovelletaan rakennusvalvonnan toimesta joillakin paikkakunnilla tiukempia vaatimuksia. Esimerkkejä vakiomitoitusta tiukemmista vaatimuksista:

Kittilä 
Kerroskaiteen korkeus 1000 mm (vaikka kerroskorkeus olisi alle 3000 mm)

Kolari 
Portaan vapaa leveys min 800 mm
Kerroskaiteen korkeus 1000 mm (vaikka kerroskorkeus olisi alle 3000 mm)

Kuusamo 
Asuinhuoneiston määräysten mukainen porras jos parven kerrosala suurempi kuin 7 m2

Lahti 
Askelman etenemä 270 mm, askelman nousu max. 180 mm

CE-merkintä

CE-merkintä tulee pakolliseksi kaikille niille rakennustuotteille, joihin sovelletaan eurooppalaisia harmonisoituja tuotestandardeja. Rakennustuotteiksi katsotaan rakennuskohteeseen kiinteäksi osaksi tulevat tuotteet, kuten esimerkiksi betonielementit, ikkunat, kantavat teräsrakenneosat, rakennesahatavara, kiviaines ja tiemerkinnät.

Puuportaille ei ole olemassa eurooppalaista harmonisoitua tuotestandardia. Kotimainen tuotehyväksyntäjärjestelmä koskee niitä tuotteita jotka eivät ole CE- merkinnän alaisuudessa. Tällä hetkellä puuportaiden vaatimustenmukaisuuden voi osoittaa ulkopuolisella laadunvalvonnalla (VTT).

Teräsportaille sovelletaan harmonisoitua tuotestandardia SFS-EN 1090-1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin, jonka mukaan ne CE-merkitään.