Olet täällä

Liittymädetaljit HalliPES

Tässä osassa esitetään tyypillisiä katto- ja seinäelementtien liittymädetaljeja. Detaljit on suunniteltu siten, että niissä toistuu sama kiinnitystapa rakennetyypistä riippumatta. Esitettyjen detaljien suunnittelussa on huomioitu myös, että jäykistysvoimien siirtoreitti liittymän läpi on aina sama. Päärakennesuunnittelija määrittelee liittymissä tarvittavat liitintyypit ja liitinmäärät tapauskohtaisesti riippuen siitä, millaisia voimia liittymän läpi siirretään.

HalliPES 1.0 - Osa 17: Liittymädetaljit


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja lisäksi tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.