Olet täällä

Kantavien suurelementtien liittymien geometria RunkoPES 2.0

Tässä osassa esitetään kantavien suurelementtien liittymien geometrian periaatteet, jossa on huomioitu seuraavat:
• pystykuormien (Nd) ja vaakakuormien (Hd) siirtyminen ylemmältä kerrokselta alemmalle vakioreittiä pitkin
• elementtien liittäminen ja kiinnittäminen toisiinsa vakioperiaatteella
• elementtisaumojen tiivistäminen vakioperiaatteella
• ilman- ja höyrynsulun jatkuvuus elementtien liittymässä
• vaakasuuntaisen puutavaran minimointi pystykuormien siirtoreitillä (painuman minimointi)
Seuraavissa kuvissa esitetyt mitat ovat suositusmittoja (ks. myös RunkoPES 2.0 osat 2, 3 ja 12).

RunkoPES 2.0 - Osa 4: Kantavien suurlementtien liittymien geometria


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja lisäksi tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.