Olet täällä

Julkisivut HalliPES

Tässä osassa esitetään hallirakennusten julkisivujen suunnitteluperiaatteita. Julkisivujen osalta suunnittelu on pääasiassa arkkitehtonista, mutta elementtirakentamisessa tärkeässä osassa on myös elementtisaumojen sijainnin suunnittelu ja saumojen mahdollinen piilottaminen. Elementtisaumojen piilottamiseen voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia menetelmiä:
• julkisivu tehdään paikalla rakentaen
• julkisivumateriaaliksi valitaan tuote, joka voidaan jättää sauman kohdalta työmaalla asennettavaksi
• elementtisaumat on integroitu osaksi julkisivuaihetta

HalliPES 1.0 - Osa 8: Julkisivut


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja lisäksi tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.