Olet täällä

Jäykistys HalliPES

Tässä osassa käsitellään yksittäisen kantavan rakenteen ja näistä koostuvan rakennekokonaisuuden nurjahdus-/kiepahdustuentaa sekä primäärirungon kokonaisjäykistystä massiivipuurunkoisessa hallissa. Jäykistyssysteemin rasitusten syntymekanismit käsitellään seuraavien tekijöiden näkökulmasta:
• jäykistyssysteemin sisäiset voimat (syntyvät kiepahduksesta, nurjahduksesta jne.)
• ulkoiset kuormat (tuulikuorma, lisävaakavoima, siltanosturin jarrukuorma jne.)

HalliPES 1.0 - Osa 11: Jäykistys


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja lisäksi tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.