Olet täällä

Ajankohtaista

Hallitus käsitteli neuvottelussaan torstaina 24. helmikuuta puurakentamisen edistämistä. Suomessa on päättyvän hallituskauden aikana tehty eri hallinnonaloilla runsaasti työtä puurakentamisen edistämiseksi muun muassa useassa työryhmässä. Hallituksen käsittelyn tarkoitus oli tarjota hallitukselle mahdollisuus saada kootusti informaatiota asiasta, sekä viitoittaa tietä hallitusohjelmaneuvotteluihin, sekä mahdollisesti uudelle hallituskaudellekin. Lue lisää Valtioneuvoston sivuilta.
Kun kemiallisen teollisuuden puolella kotimaisen puun kysyntä vähenee, puun käyttö rakentamisessa ja bioenergialähteenä tulee lisääntymään. Puun käyttöä rakentamisessa puoltaa myös yhä voimistuva ympäristötietoisuus. Metsien hiilinieluvaikutuksesta ja puun ympäristökilpailukyvystä puhutaan nykyään paljon painokkaammin kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten.
Metsäliiton Puutuoteteollisuus toimitti Lahden Karistoon rakennettavaan Karisma-kauppakeskukseen Finnforest Kerto-Ripa kattojärjestelmän. Tehdasvalmisteisilla elementeillä toteutettu katto asennettiin ennätysajassa.
Metsäliiton Puutuoteteollisuus tuo markkinoille uuden Finnforest Interiors -sisustusmaailman. Sisustusmaailma on kokoelma tyylejä, värejä ja muotoja – kaikkea sitä, mistä rakentuu tunnelmallinen sisustus. Lähtökohtana kokonaisen sisustusmaailman luomiseen on halu auttaa kotisisustajaa löytämään omaan tyyliin sopivat sisustuskokonaisuudet ja -ratkaisut ja luoda uusi tapa sisustaa Finnforest-sisäverhoustuotteilla.
Senaatti-kiinteistöt ja Suomen ympäristökeskus järjestivät kansainvälisen suunnittelukilpailun Helsingin Viikkiin kaavaillusta Suomen ympäristökeskuksen uudesta päätoimipaikasta. Tuomaristo valitsi kilpailun voittajaksi yksimielisesti ehdotuksen ”Apila”, jonka tekijöiksi osoittautuivat Arkkitehtitoimisto JKMM Oy ja ECADI (East China Architectural Design & Research Institute Co., Ltd. Lisäksi työryhmään kuuluivat LOCI Maisema-arkkitehdit Oy, Finnmap Consulting Oy sekä Ins. tsto Granlund Oy.
Helsingin Viikkiin rakennettava puukerrostalokortteli perustuu Metsäliiton Puutuoteteollisuuden Finnforest Kerrostalojärjestelmään. Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan kuuluvan hankkeen rakennuttaja on Etera ja pääurakoitsija Peab. Asuntoja valmistuu kaikkiaan 113. Viikin Latokartanon puukerrostalokortteli on yksi Suomen tähän asti suurimmista puukerrostalohankkeista. Hankkeen osapuolten tavoitteena on tuoda kotimaan asuntorakentamismarkkinoille teollisesti toteutettu, moderneihin puukomposiitteihin perustuva modulaarinen kerrostalojärjestelmä, jossa rakentamisen ratkaisujen nopeus, ekotehokkuus ja kaupallinen kilpailukyky on saatu yhdistettyä. "Järjestelmästä on jo Suomessakin yli viiden vuoden käyttökokemus, joten kyse ei ole puurakentamisen pilotti- tai koerakennuskohteesta", sanoo Rakentamisen tuotteet -liiketoimintalinjan johtaja Mika Kallio Metsäliiton Puutuoteteollisuudesta. "Tähtäämme heti alusta alkaen pitkäjänteiseen ja kannattavaan teolliseen toimintaan, jossa Finnforest Kerrostalojärjestelmää voidaan soveltaa sellaisenaan paitsi asuntotuotantoon myös muuntojoustavaan toimisto- ja liiketilarakentamiseen." "Eteralle Viikin hanke on asuntosijoituskohde, jolle haemme vakaata ja kilpailukykyistä tuottoa. Puukerrostalot ovat tulevaisuutta. Haluamme olla edelläkävijänä edistämässä niiden rakentamista Suomessa. Metsäliitto on kehittänyt järjestelmän, jolla puukerrostalorakentamisesta tulee liiketoimintaa", sanoo Eläkevakuutusyhtiö Eteran toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen. "Peabilla on erittäin hyviä kokemuksia puutalorakentamisesta jo pidemmältä ajalta Ruotsissa. Tätä kokemusta hyödynnämme Viikin Latokartanon rakentamisessa. Puutalorakentamisessa näemme paljon potentiaalia sekä liiketaloudellisessa että ekologisessa mielessä. Tässä kehityksessä haluamme olla mukana", toteaa Peab Oy:n toimitusjohtaja Petri Suuperko. Finnforest Kerrostalojärjestelmä sisältää Kerto-rungon sekä elementteinä toimitettavat katon, ulkoseinät ja välipohjat. Järjestelmä edistää kustannustehokasta kerrostalorakentamista, sillä se nopeuttaa rakentamisaikataulua, vähentää työmaa-aikaista työtä ja minimoi materiaalihukan. Finnforest Kerrostalojärjestelmä on hinnaltaan kilpailukykyinen betonijärjestelmiin verrattuna, ja rakennuksen elinkaaren aikana tehtävät muutos- ja korjaustyöt on helpompi toteuttaa puurunkoisessa kuin betonirunkoisessa rakennuksessa. Viikin puukerrostalohanke vastaa Helsingin kaupungin tavoitteisiin edistää ekologista rakentamista ja kerrostalojen kehittämistä. "Saamme hyvää palautetta asukaskyselyissä Viikin puutaloissa asuvilta", sanoo Viikin projektinjohtaja Heikki Rinne Helsingin kaupungilta. Puurakenteinen kerrostalo on ekotehokkaampi ja hiilijalanjäljeltään pienempi kuin kilpaileviin rakennusmateriaaleihin perustuva kerrostalo, koska puisten rakennusosien valmistukseen, kuljetukseen ja itse kerrostalon rakentamiseen kuluu vähemmän energiaa. Myös hiilidioksidipäästöjä syntyy vähemmän. Lisäksi puu on kasvaessaan sitonut ilmasta hiilidioksidia, joka varastoituu puurakenteisiin koko niiden käyttöiän ajaksi. Viikin Latokartanon puukerrostalot sijoittuvat Von Daehnin kadun, Nils Westermarckin kujan ja Agronominraitin rajaamaan kortteliin. Kohde sisältää kuusi taloa, joissa on kussakin runsaat 1000 kerrosneliömetriä. Talot ovat kolmi- ja nelikerroksisia, ja niissä on yksi porraskäytävä ja hissi. Asuntoja on yhteensä 113, ja niiden pinta-ala on keskimäärin 52 neliömetriä. Asunnot ovat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Rakentaminen alkaa alkuvuonna 2011 ja ensimmäisten talojen suunnitellaan valmistuvan vuoden sisällä. Viikin Latokartanon puukerrostalokortteli – Osa Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää monipuolisia ja asukaslähtöisiä talotyyppejä, muuntojoustavia ja kohtuuhintaisia asuntoja sekä viihtyisiä pihoja. – Rakennuttaja: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera – Pääurakoitsija: Peab Oy – Finnforest Kerrostalojärjestelmä: Pilari-palkkirunkoon sekä katto- ja välipohjaelementeihin perustuva kerrostalojärjestelmä. Päämateriaalina Finnforest Kerto: havupuuviiluista liimaamalla valmistettu palkki- ja levytuote, jota käytetään erittäin suurta lujuutta vaativiin kantaviin rakenteisiin. – Kaava-alueen laajuus: noin 11 000 m2 – Kerrosneliömäärä: 6970 m2 – Kerrostalojen asuntotyypit ja määrät: 113 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa – Alueen rakentaminen käynnistyy alkuvuonna 2011 – Alueen on suunniteltu valmistuvan vuoden sisällä rakentamisen aloittamisesta Lisätiedot: Johtaja Mika Kallio, Metsäliiton Puutuoteteollisuus, Rakentamisen tuotteet, puh. 040 567 4254 Suunnittelu- ja kehityspäällikkö Jaakko Länsiluoto, Metsäliiton Puutuoteteollisuus,Rakentamisen tuotteet, puh. 040 740 7817 Markkinointiviestintäpäällikkö Johanna Kankkunen, Metsäliiton Puutuoteteollisuus, puh. 050 350 4005 Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@finnforest.com Finnforest Kerrostalojärjestelmä: http://www.finnforest.fi/kerrostalojarjestelma Ekotehokkaat puutuotteet vastuulliseen rakentamiseen: http://www.finnforest.fi/Vastuullisuus/Pages/Default.aspx Helsingin kaupunki: Viikin Latokartano http://www.uuttahelsinkia.fi/viikki-kivikko Helsingin kaupunki: Kehittyvä kerrostalo -hanke: http://www.hel.fi/kerrostalo/ Kuvat Metsäliiton kuvapankissa: http://databank.metsaliitto.com/metsaliitto/finnforest.jsp?x=6067855&i=2... Metsäliiton Puutuoteteollisuus (kansainvälisesti Finnforest) on johtava ekotehokkaiden puupohjaisten ratkaisujen toimittaja. Rakentamiseen ja sisustamiseen tarkoitetut tuotteet ovat energiatehokkaita koko elinkaarensa ajan ja edistävät rakennetun ympäristön ja asumisen laatua. Tuotteita ja toimitusketjua kehitetään jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä rakennusteollisuuden, muiden teollisten asiakkaiden sekä kaupan kanssa.
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen mielestä Suomen on pikimmiten käynnistettävä laaja kansainvälinen vaikuttamisohjelma puurakentamisen edistämiseksi. Ministeri puhui keskiviikkona 8. joulukuuta Helsingissä keväällä 2010 asettamansa puurakentamisen edistämistä tutkineen työryhmän raportin julkistamistilaisuudessa. Lue lisää Työryhmän raportti liitetiedostona. Kuuntele YLE Radiouutisten Ajantasa -juttu aiheesta. Katso YLE Uutisten juttu aiheesta.
Rakentamismääräyksiä pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa ministeri Vapaavuorelle 1.12.2010. Työryhmä esittää puun käyttömahdollisuuksien laajentamista kerrostaloissa kahdeksaan kerrokseen asti ja lukuisia muita parannuksia puun asemaan rakentamismääräyksissä. Puutuoteala on käynnistänyt mittavat yhteistoimet uusien puurakennusratkaisujen ja osaamisen kehittämiseksi.
Vuoden 2011 Puupäivää vietetään to 27.10.2011 Wanhassa Satamassa. Tapahtumasivusto avattu osoitteessa www.puupaiva.com . Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan! Kun haluat yrityksellesi näkyvyyttä tapahtumassa, tutustu vaihtoehtoihin (liite) ja ota yhteyttä Henni Rousuun, henni.rousu@puuinfo.fi . Viime vuonna päivään osallistui yli 1000 ammattilaista. 2010 päivän seminaariaineistoihin ja videotallenteisiin voit tutustua tästä linkistä .
Vuoden 2010 Puupalkinnon saaja on Aalto-yliopiston nollaenergiatalo Luukku. Kunniamaininta annettiin Kuokkalan kirkolle. Palkinnot julkistettiin 11.11.2010 järjestetyn Puupäivän yhteydessä.
Vuoden 2010 Puutavarakauppias on julkistettu tänään Helsingissä Wanhassa Satamassa järjestetyssä Puupäivässä. Palkittu on toimitusjohtaja Juha Leppäkoski Rakentajan Sarokas Oy:stä Turusta. Palkinnon myöntää Suomen Puutavara- ja Rakennustarvikekauppiasyhdistys SPY ry. Vuoden Puutavarakauppias valittiin nyt jo 15. kerran.
Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskuksen tiedote: Taantuma tuntui merkittävästi puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistuksen toimialalla. Liikevaihdon pudotus oli jopa 30 prosenttia ja nettoinvestoinnit laskivat vuonna 2009 kolmasosaan aiemmasta. Ala on kuitenkin toipumassa lamasta nopeasti ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Näin todetaan TEM Toimialapalvelun Helsingissä julkaisemassa puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistuksen toimialaraportissa.
Suomen ja muun Euroopan rakentamisessa harmaat näkymät lähivuosina Suomessa uusien asuntojen rakentaminen kasvaa nopeimmin Uusien asuntojen aloitusmäärät ovat Euroopassa edelleen pohjatasolla. Rakentamisen lähivuosien näkymät ovat harmaat niin meillä kuin muualla Euroopassa. Suomessa uusien asuntojen rakentamisen kasvaa kuitenkin tänä vuonna Euroopan nopeinta vauhtia. Myös Suomen puutavaran ja puutuotteiden tärkeimmissä vientimaissa kehitys on keskimääräistä parempaa.
Ristiinan satama – Portti Saimaalle – yleissuunnitelmakilpailu Ristiinan satamakokonaisuuden kehittämisestä on ratkaistu!
(IHF) tai englanniksi ”International Wood Construction Conference” järjestetään 01.–03.12.2010 Saksan Garmisch Partenkirchenissä. Aikaisemmin TKK/Puutekniikka ja nyt nimenmuutoksen myötä Aalto-yliopiston Puutuotetekniikka on jo 11. kerran mukana organisoimassa konferenssia. Edellisten vuosien tapaan keskiviikkona on omat aloitussessiot. Aamupäivällä teemana on rakentaminen kuntien ja institutionaalisten toimijoiden näkökulmasta: -miksi rakentaa puusta, -korjausrakentaminen vai vanhan purkaminen -puukerrostalo; case Regensburg Iltapäivä jakaantuu nyt neljään osa-alueeseen; arkkitehtuuriin,...
Lomalukemista laiturin nokkaan tai sisätiloihin sadepäivien ratoksi! Puuinfo palvelee läpi kesän, pieniä viiveitä voi lomakaudella kuitenkin esiintyä. Hyvää kesää kaikille!

Sivut

Tilaa syöte Puuinfo Ajankohtaista