Olet täällä

Ajankohtaista / Tiedotteet

Ekologinen rakentaminen lisääntyy. Rakennussuunnittelijoiden käyttöön on nyt kehitetty laskuri, jolla on helppo selvittää rakennusten materiaalisidonnaiset päästöt. VTT on yhteistyössä Pöyryn kanssa kehittänyt uudis- ja peruskorjaushankkeisiin soveltuvan ILMARI-laskurin. VTT ylläpitää laskuria ja Pöyry käyttää sitä omissa elinkaarien suunnitteluprojekteissaan. Rakennusten hiilijalanjälki on noussut viime aikoina merkittäväksi rakennusten ympäristötehokkuutta kuvaavaksi mittariksi energiatehokkuuden rinnalle. Rakennussuunnittelulta ei ole juurikaan edellytetty hiilijalanjäljen arviointia, ja hyviä työkaluja ei ole ollut.
Kouvolan Kuusankoskitalolla 23.–24.5.2013 järjestettävään kansainväliseen konferenssiin odotetaan yli 300 kävijää. Kouvolan kaupunki järjestää toukokuussa ensikertaa Suomessa kansainvälisen Forum-Holzbau Nordic -konferenssin. Ammattimaiseen puurakentamiseen erikoistunutta Forum-Holzbau -konseptia on viime vuosina laajennettu menestyksekkäästi alueellisiin tapahtumiin, joista Forum-Holzbau Nordic keskittyy Pohjoismaihin.
EU:n puutavara-asetus kieltää maaliskuusta lähtien laittomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen tuotteiden saattamisen EU:n markkinoille. Laiton puutavara tarkoittaa alkuperämaassa kansallisten lakien vastaisesti korjattua tai myytyä puutavaraa.
UPM:n valmistama luonnonkuitukomposiitti UPM ForMi on syrjäyttämässä lastulevyn suomalaisten keittiökaappien runkomateriaalina. Keittiövalmistaja Puustelli Group Oy on yhteistyössä UPM:n kanssa kehittänyt kaappeihin runko-osat, jotka lisäävät uusiutuvan luonnonkuidun käyttöä ja vähentävät tuotannon hiilijalanjälkeä 35-45 prosenttia.
Ammattiopisto Lappian toteuttamassa CLT –hankkeessa (cross laminated timber) rakennettava CLT-valmistuslinja laajentaa ja täydentää Ammattiopisto Lappian nykyistä puualan oppimis- ja osaamisympäristöä Sammonkadulla Kemissä. CLT-hanke on käynnistetty 1.5.2012 ja se päättyy 30.6.2014. Hankkeessa kehitetään ja selvitetään ristiinliimattujen puuelementtien valmistusta ja niiden käyttämistä rakentamisessa. Oppimisympäristössä annettava koulutus tukee uudistuvan puuteollisuuden osaamisalaa sekä osaltaan kehittää puurakentamista ja laajentaa rakennusalan ammatillista koulutusta vastaamaan työelämän tarpeita.
Suomessa voidaan nyt valmistaa ja CE-merkitä kotimaan markkinoille myös GL30 liimapuuta, joka lujuus­ominai­suuksiltaan on hyvin lähellä aikaisemmin käytettyä L40 lujuusluokan liimapuuta, kertoo Suomen Liimapuuyhdistyksen puheenjohtaja Tero Vesanen. SFS on julkaissut joulukuussa 2012 kansallisen soveltamisstandardin, jonka valmisteluun on osallistunut Suomen Liimapuuyhdistyksen ja Rakennustuoteteollisuus RTT Ry:n lisäksi myös Inspecta ja VTT.
Helsingin rakennuslautakunta on myöntänyt vuosittaisen tunnustuspalkinnon Rakentamisen Ruusun Designpääkaupungin Paviljongille. Ruusu ojennettiin 22.1.2013 poikkeuksellisesti kahdelle kohteelle. Paviljongin lisäksi sen sai Kaisa-talo. World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden tapahtumapaviljonki sijaitsi toukokuusta syyskuuhun Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon välisellä pihalla. Aalto-yliopiston Puustudion opiskelija- ja asiantuntijaryhmän suunnittelema puinen paviljonkirakennus perustui opiskelija Pyry-Pekka Kantosen suunnitelmaan, joka voitti aiheesta järjestetyn kilpailun keväällä 2011. Paviljongin toteuttivat yhteistyössä Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurimuseo, Designmuseo, UPM ja World Design Capital Helsinki 2012. Kesän tapahtumakalenterin koordinoinnista vastasi ajatushautomo Demos Helsinki.
Riihimäen kaupungin Peltosaari-projektille myönnettiin Innovaatiopalkinto Asuntomarkkinoiden huippuseminaarissa torstaina 24.1.2013. Palkinnosta ovat päättäneet Tekes, Rakennuslehti ja Suomen Asuntotietokeskus Oy. Palkitsemisperusteet Peltosaari-projektin valinnalle ovat: "Monipuolinen kokonaisuus, jossa sosiaalisuus ja alueen kokonaisvaltainen uudistaminen mukana. Vetää uusia innovaatiohankkeita puoleensa. Lisäksi teollisen korjausrakentamisen kehittäminen ja pilotointi Peltosaaressa Riihimäen Kotikulma Oy:n Innova-hankkeessa on ollut uraauurtavaa."
Euroopan sahateollisuuden keskusjärjestön, European Organization of the Sawmill Industry (EOS), pääsihteeriksi on nimitetty tekniikan tohtori, MBA Kimmo Järvinen, 51. Järvinen aloittaa uudessa tehtävässään helmikuun alussa.
Puuinfossa on päivitetty maatilarakentamisen ohjeistusta. Joulukuussa 2012 valmistui ohjeet maatilarakennuksiin sopivista runkovaihtoehdoista sekä eläintilan sisäilmasto-olosuhteista. Runkovaihtoehdoista on tehty ohjeet erikseen lypsykarjapihatoille ja lihakarjapihatoille sekä lisäksi konehalli ja konekorjaamorakennuksiin. Kesällä 2012 julkaistiin palomääräyksiin liittyen neljä teknistä tiedotetta. Ohjeet on julkaistu teknisinä tiedotteina puuinfo.fi-palvelussa, josta ne ovat vapaasti ladattavissa. Maatilarakentamisen ohjeistus on tarkoitettu niin suunnittelijoiden kuin maatilayrittäjienkin käyttöön helpottamaan aikaisempaa suurempien tuotantorakennusten suunnittelua ja toteutusta.
Puuelementtirakentamisen uusi teollisuusstandardi RunkoPES on julkistettu puuinfo.fi-palvelussa. Nyt julkaistu ohjeistus on tarkoitettu ensisijaisesti tilaajien ja suunnittelijoiden työkaluksi.
Kirkkorannan alueelle kaavailtu korkeatasoinen ja viihtyisä puutaloalue koostuu asuinrakennuksista ja julkisista tiloista. Alueen kaava mahdollistaa alueelle myös puukerrostaloja, joissa voi olla kolme kerrosta ja pinta-alaa yhteensä 3000 m2. Suunnitelmiin sisältyy lisäksi rantapaviljonki ja uusia venevajoja sekä laitureita. Puurakentamisen mahdollisuuksia on havainnollistettu monipuolisesti Tampereen teknillisen yliopiston opiskelija Tomi Laineen diplomityössä. Ensimmäiset suunnitelmat Kirkkorannan alueen puurakentamishankkeesta julkaistiin Kerimäellä 18.12.2012.
Rakennustoimisto Rasto Oy ja Woodprime Oy ovat mukana yritysryhmässä, joka osallistuu valtakunnallisesti mittavan puurakennuskohteen toteuttamiseen Tampereella. Osana uutta Vuoreksen aluetta rakennetaan Isokuusen 4000 asukkaan moderni puukaupunki, jonka toteuttajia valittiin kumppanuus-kaavoituskilpailulla. Tampereen kaupunki on valinnut kuusi parasta ehdotusta hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen. Arkkitehtien Yrjö Suonto, Marja Sopanen ja Olli Sarlin tekemä ehdotus "Urbica" valittiin parhaana kumppanuuskaavoituksen ensimmäiseen vaiheeseen. Ehdotuksen pohjana on Studio Suonto Oy:n ja Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy:n kehittämä Timbeco -puurakennejärjestelmä.
Schweighofer Prizen perusti vuonna 2002 itävaltalainen Schweighoferin perhe, jolla on pitkät perinteet puuteollisuudessa. Ensi kesänä 2013, Schweighofer Prize jaetaan kuudennen kerran. Schweighofer Prizen palkitsee parhaimmat innovatiiviset konseptit, teknologiat, tuotteet sekä palvelut, jotka edistävät Euroopan metsä- ja puuteollisuuden kilpailukyvyn kasvua Schweighofer Prize kattaa aihepiiriltään lähes koko jalostusketjun metsästä - valmiiksi puutuoteeksi. Ainoastaan selluloosan ja paperin toimialat on suljettu pois.
Työ- ja elinkeinoministeriö, Aalto-yliopisto ja Espoon kaupunki allekirjoittivat 29.11.2012 Valtakunnallisen Puupäivän yhteydessä sopimuksen yhteistyöstä puurakentamisen kehittämiseksi. Yhteistyön tavoitteena on lisätä merkittävästi puurakentamisen ja puutuoteratkaisujen käyttöä Suomessa ja edistää niiden vientiä.Sopimuksen allekirjoittivat elinkeinoministeri Jan Vapaavuori , Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri ja Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä . Siinä sitoudutaan entistä selkeämmin niihin tavoitteisiin ja osapuolten vastuisiin, joista sovittiin jo 15.2.2012 allekirjoitetussa aiesopimuksessa: kehittämään modernia suomalaista puurakentamista ja koko puutuotealaa sekä siihen liittyvää monialaista osaamista yhdistämällä puuarkkitehtuuria, korkealuokkaista muotoilua, resurssi- ja energiatehokkuutta, kysyntä- ja käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa sekä tehokasta kaupallistamista ja markkinointia.
Vuoden 2012 Puupalkinnon saa Vierumäen puukerrostalo, Asunto-osakeyhtiö PuuEra, jonka on suunnitellut Vuorelma Arkkitehdit Oy . Suomen ensimmäinen viisikerroksinen puukerrostalo on monella tavalla uuden puurakentamisen uranuurtaja. Kohde suunniteltiin edellisten palomääräysten aikana tapauskohtaista toiminnallista palomitoitusta hyödyntäen.
Tampereen uuteen kaupunginosaan Vuorekseen tulevan Isokuusen puurakentamisalueen ensimmäisten asuinkerrostalojen kortteleiden rakentajat on valittu. Kuusi parhaaksi arvioitua yritysryhmää valittiin seuraavaan vaiheeseen jatkamaan ensimmäisten korttelien suunnittelua kumppanuuskaavoituksena ja myöhemmin toteuttamaan korttelit.
Helsingin Jätkäsaareen yhteistyössä Stora Enson ja SRV:n kanssa toteutettavan maailmanluokan puukaupunkikorttelin Wood Cityn arkkitehtuurikilpailun voittajaksi on valittu Anttinen Oiva Arkkitehtien ehdotus ”Stories”. Kutsukilpailuna kotimaisille arkkitehdeille suunnatun kilpailun kautta etsittiin kaupunkikuvallisesti vaativaan Wood City -kohteeseen ainutlaatuista ja ekologisesti kestävää kokonaisratkaisua, joka valmistuttuaan edustaa urbaania puurakentamista sekä uusinta suomalaisen ympäristöystävällisen rakentamisen teknologiaa.
Vuoden 2012 puutavarakauppiaaksi valittiin tänä vuonna toimitusjohtaja Esko Jokela (46) Hyvinkään Puutavara Oy:stä. Palkinnon myöntää Suomen Puutavara- ja Rakennustarvike-kauppiasyhdistys SPY ry. SPY ry:n hallitus halusi tällä kertaa antaa tunnustuksen nuoremman polven kauppiaalle, joka on rohkeasti valinnut puutavarakauppiaan haasteellisen yrittäjäuran ja menestynyt siinä.
Puutuotteilla on ympäristön ja ilmaston kannalta kilpailuetua verrattuna uusiutumattomia luonnonvaroja käyttäviin materiaaleihin. Näiden etujen hyödyntäminen edellyttää tuotekehityspanostuksia toimialan yrityksiltä.
Puuinfon vuosittain järjestämä valtakunnallinen Puupäivä kokoaa lähes 1200 rakennus- ja puutuotealan ammattilaista Helsingin Wanhaan Satamaan torstaina 29.11.2012. Päivän kuudessa seminaarissa annetaan kattava katsaus puurakentamisen nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin Suomessa. Mukana näytteilleasettajina on myös ennätyssuuri joukko yrityksiä.
Stora Enso Building and Living -liiketoiminta-alueen Pälkäneen yksikön (Eridomic Oy) CLT-massiivipuuelementtien tuotannolle on myönnetty 15. marraskuuta 2012 PEFC- ja FSC-sertifikaatit. Sertifikaatit ovat Suomessa ensimmäiset CLT:hen perustuvalle elementtituotannolle myönnetyt sertifikaatit.
Stora Enso ja Skanska ovat sopineet yhteistyöstä, jonka perusteella Stora Enso toimittaa puiset moduulielementit Vantaan Kivistöön toteutettavaan BoKlok-kohteeseen. BoKlok on Skanskan ja IKEAn kehittämä kohtuuhintaisen asumisen konsepti. Vantaan Kivistön 36 BoKlok-asuntoa tullaan toteuttamaan kokonaisuudessaan Stora Enson Hartolan yksikön toimittamista puupohjaisista moduuleista. Kohteen ennakkomarkkinointi käynnistyy vuodenvaihteessa, ja rakennustyöt aloitetaan huhtikuussa. Seitsemästä pienkerrostalosta koostuva kohde on muuttovalmis jo kahdeksan kuukauden päästä rakennustöiden aloittamisesta.
Yli kolme vuotta kestänyt Pudasjärven hirsikorttelihanke on päättymässä. Hankkeen aikana on Karhukunnaan alueelle rakennettu hirrestä kuusi rakennusta ja yhteensä lähes 2000 m 2 asunto- ja liiketiloja. Hankkeen vaikutuksesta Pudasjärvellä on aloitettu hirsirakenteisen päiväkodin rakentaminen, ja suuri, noin 10000 k-ala m 2 koulu on suunnittelun alla.
Suunnittelijat Pasi Kärkkäinen ja Marius Temming ovat voittaneet ensimmäisen palkinnon UPM Gradasta valmistetulla Pumpa -jakkarallaan valtakunnallisessa Slow Wood 2012-kilpailussa. Kilpailun tulokset esiteltiin muotoiluteollisuuden OLO.MUOTO’12 erikoistapahtumassa. Kilpailutyön inspiraationa on kurpitsa, jonka kahdeksan taivutettua sivua toimivat jakkaran jalkoina. Jakkara on kokonaisuudessaan valmistettu UPM:n kehittämästä uudesta lämpömuovattavasta UPM Grada -puulevystä. Ennakkoluulottomasta ja teknisesti haastavasta muodosta huolimatta jakkara oli huomattavasti helpompi toteuttaa Grada-teknologiaa hyödyntäen kuin perinteisellä tavalla.
Puurakentaminen on kannattava puunkäytön muoto Etelä-Pohjanmaalla. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin pilottitutkimuksen mukaan yksi puurakentamiseen sijoitettu euro tuottaa keskimäärin toisen euron muualla aluetaloudessa. Puurakentamisella on myös tulevaisuudessa merkittävä vaikutus aluetalouteen, mikäli puurakentamista lisätään tavoitteiden mukaisesti: Se voi nostaa maakunnan työllisyyttä jopa 1300 henkilöllä ja bruttokansantuotetta 140 miljoonalla.
Wood Academy on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kasarminmäen kampuksella Kouvolassa toimiva kansainvälisesti verkostoitunut keskus, joka kerää ja yhdistää kehitysideoita sekä tuottaa osaamista kestävien puutuotteiden ja puurakentamisen edistämiseksi. Wood Academyn tavoitteena on luoda merkittävää ja kansainvälisesti tunnustettua osaamista Kymenlaakson alueella. Samalla luodaan uusia yrityksiä ja työpaikkoja, joille puutuotteiden design tuo kilpailuetua.
Oululaisen arkkitehti SAFA Lauri Louekarin suunnittelema ja kiiminkiläisen Hirsisetin valmistama Villa Valtanen valittiin vuoden hirsirakennukseksi. Kunniamaininnan saivat Honkarakenteen kaupunkikohde Myllypuron Tara ja Honkatalojen Custom Home.
Designpääkaupunkivuoden kesän keskipiste, yli 80 000 kävijää houkutellut Paviljonki on purettu Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon väliseltä tontilta. Rakennuksen tarina saa nyt jatkon. Paviljongin rakennusmateriaali hyödynnetään ja tulokset esitellään vuoden 2013 Habitare-messujen Trash Design -osastolla. Uusiokäyttöä ideoimaan kutsutaan neljästä kuuteen kansainvälisesti tunnettua arkkitehtiä tai arkkitehtitoimistoa, joilta pyydetään suunnitelma Paviljongin materiaaleista toteutettavasta pienrakennelmasta. Paviljongista rakentuu kolmas kokeilevaa ja edistyksellistä materiaalien uusiokäyttöä edustava Trash Design -toteutus. Kaksi Habitare-messuilla aiemmin nähtyä toteutusta ovat olleet Trash Koti (2011) ja Trash Design Hotelli (2012). Konsepti on Suomen Messujen ja kahden tunnetun suomalaisen muotoilijan Isa Kukkapuro-Enbomin ja Henrik Enbomin yhteistyöhanke.
Etelä- ja pohjoissavolaiset rakennusalan yritykset yhdistivät voimansa kehitystyössä. Miktech Oy:n hallinnoimassa Eastwood-ohjelmassa tuotteistettiin yritysten ja VTT:n yhteistyönä uusi innovatiivinen välipohjaelementti, Sepa-liittolaatta . Tuote on valmis käytettäväksi puurakennus-kohteissa ja sen soveltuvuutta kivirakentamiseen testataan parhaillaan.
prointerior – tilasuunnittelun ja rakentamisen erikoislehti 3/2012 Lehti on luettavissa sähköisesti selailtavana versiona osoitteessa: http://www.prointerior.fi/lehti.html Lue Puuinfon juttu lehdessä: http://www.prointerior.fi/magazine/708/index.html?p=58&q=58
Pientalo kautta aikojen -kilpailun pääpalkinnon saa Villa Krona , jonka ovat suunnitelleet arkkitehdit Pekka Helin ja Ritva Mannersuo Helin & Co Arkkitehdit Oy:stä. Villa Krona edustaa yksilöllistä, taitavasti maisemaan sovitettua pienimittakaavaista rakentamista, jossa suomalainen puuarkkitehtuuri on usein parhaimmillaan. Pääpalkinnon lisäksi tuomaristo päätti antaa kolmelle ehdotukselle kunniamaininnan.
The Danish Wood Initiativen animaatio kertoo kahdessa minuutissa, miksi puuta pitäisi käyttää enemmän rakentamisessa.
The Danish Wood Initiativen animaatio puun ympäristöystävällisyydestä.
Starkki Oy Ab:lle on myönnetty puutuotteiden alkuperän seurantajärjestelmän Pefc-sertifikaatti (Chain of Custody). Starkki on Suomessa ensimmäinen sekä ammattilaisille että kuluttajille myyvä rautakauppaketju, jolle sertifikaatti on myönnetty. Sertifikaatin on myöntänyt Inspecta Sertifiointi Oy.
Finnish Wood Researchin toimitusjohtaja Kimmo Järvinen on ylpeä Tampereen Isokuusesta, sen laajuudesta sekä marraskuussa alkavasta kumppanuushankkeesta, johon 11 yritysryhmää on jättänyt 13 eri ideasuunnitelmaa. - Isokuusen puukaupunki on kansainvälisestikin arvioiden iso ja laaja yhtenäinen puukerrostaloalue, mikä on saanut myös isot rakennusalan toimijat panemaan parastaan. Kumppanuushankkeessa eri suunnittelijat ja alan tekijät suunnittelevat kohdetta yhdessä, mikä on poikkeuksellista ja lopputulos tulee varmasti herättämään kansainvälistä kiinnostusta, ennustaa viimeksi viime viikolla keskieurooppalaisia puurakentamisen kohteita kiertänyt Kimmo Järvinen. Kumppanuushankkeeseen ilmoittautuneiden lisäksi Isokuusen suunnittelussa ovat mukana lontoolainen arkkitehti- ja suunnittelutoimisto John Thompson & Partners ja sen alan kärkeen kuuluvat suunnittelijat Fred London ja saksalainen yhdyskuntasuunnittelija Andreas von Zadow.
Suomalaisessa kaavoituksessa on käynnissä huolestuttava suuntaus, jossa asiakkaiden valinnanvapautta rajoitetaan perusteettomalla sääntelyllä. Kun rakennusmateriaali lukitaan jo kaavoitusvaiheessa, asiakas ei voi valita toimivinta ratkaisua. Samalla myös kustannukset uhkaavat nousta. Keskustelun herättämiseksi ja uusien toimintatapojen löytämiseksi Betoniteollisuus ry valittaa Helsingin kaupunginvaltuuston syyskuussa hyväksymästä asemakaavasta Honkasuon pientaloalueelle.
Kuuntele YLE:n Radio Suomen Ajantasa puukerrostalorakentamisesta, vieraina Puuinfon toimitusjohtaja Mikko Viljakainen ja Metsä Woodin liiketoiminnan kehitysjohtaja Esa Kosonen.
Jos kaikkien uusien alueiden kaavoitus tehtäisiin kuten Porvoon Skaftkärrissä, kunnat säästäisivät jopa 2 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. Porvoon energiatehokas kaavoitus on jo herättänyt kiinnostusta ympäri Suomea.
Energiatehokkaan rakentamisen Solar Decathlon -kilpailun voitti ranskalainen Rhône-Alpes-tiimi Canopea-talolla, jonka rakenteissa on käytetty Metsä Woodin Kerto-pohjaisia tuotteita. Canopea on kymmenkerroksinen ”nanotorni”, jossa on vain yksi huone kerrosta kohti. Talon lattiat on tehty Metsä Woodin valmistamista Kerto-Ripa-elementeistä ja talon teräsrungon jäykisteenä on käytetty Kerto-Q-levyä.
Koskisen Oy ja Veisto Oy ovat sopineet järjestelystä, jossa Veisto Oy lopettaa sahauksen Kissakosken sahalla, Hirvensalmella, omana liiketoimintanaan ja vuokraa Koskisen Oy:n käyttöön laitoksen koko sahauskapasiteetin. 1.1.2013 voimaan astuvan sopimuksen myötä Koskisen Oy vastaa Kissakosken sahan raaka-ainetoimituksista ja tuotteiden myynnistä. Veisto Oy:n vastuulla Kissakoskella on sahauksen suorittaminen oheistoimintoineen. Sahalaitoksen omistus ja nykyiset työntekijät säilyvät Veisto Oy:n nimissä. Myös tuotannon määrän on suunniteltu pysyvän vähintään nykyisellä tasolla. Järjestelyllä ei myöskään ole henkilöstövaikutuksia Koskisen Oy:ssä.
Stora Enso Building and Living on voittanut Timber Trade Journalin (TTJ) Isossa-Britanniassa jakaman arvostetun vuoden 2012 Achievement in Engineered Timber -palkinnon. Palkinto myönnettiin Lontoon Hackneyssa sijaitsevan kahdeksankerroksisen Bridport Housen ristiinliimattuun puuhun (CLT) perustuvasta monipuolisesta rakentamisen ratkaisusta.
Finnvera, Finpro ja Tekes muuttavat Otaniemeen pohjoismaiden suurimman innovaatiokeskittymän ytimeen. Uudisrakennus tulee sijaitsemaan Aalto-yliopiston ja VTT:n välittömässä läheisyydessä Kivimiehentiellä. Talon rakennuttaa Senaatti-kiinteistöt. Uusi talo on muuttovalmis vuosien 2015-16 aikana. Suunnitelma julkaistiin Helsingissä 13.9.2012.
Metsä Wood toimittaa kerrostalojärjestelmällä rakennettavan toiminta- ja majoitusrakennuksen Kannonkoskelle Piispalan valtakunnalliseen nuorisokeskukseen.
Kansainvälisen Spirit of Nature 2012 -puuarkkitehtuuripalkinnon saaja on intialainen arkkitehti Bijoy Jain. Palkinnon jakaa Puu kulttuurissa ry ja se on suuruudeltaan 40 000 euroa. Bijoy Jain luennoi Sibeliustalossa 7.9.2012 kello 13.30 ja palkinto luovutetaan juhlagaalassa samana iltana. Kuva: Copper House, kuvaaja: Studio Mumbai
Young Spirit of Nature 2012 -puuarkkitehtuuripalkinnon saaja on arkkitehti SAFA Tiina Antinoja Oulusta. Hänen diplomityönsä ’Rauman Papinpelto’ hyväksyttiin Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla syksyllä 2011. Kuvaaja Toni Pollari
Kuusi Aalto-yliopiston opiskelijaa ideoi kesän aikana, miten puurakentamista ja puutuotealaa edistetään. Heille osoitettiin Otaniemen, Tapiolan ja Keilaniemen yhdessä muodostamalta T3-alueelta seitsemän aluetta, joihin he suunnittelivat ehdotukset alueiden kehittämiseksi puun avulla.
Suomen tähän asti suurin 104 asuntoa käsittävä puukerrostalohanke Helsingin Viikissä on valmistunut. Metsä Wood Kerrostalojärjestelmään perustuvan puukerroskorttelin muodostaa viisi 3–4-kerroksista taloa, joissa on yhteensä 6 300 kerrosneliömetriä. Ensimmäiset asukkaat pääsivät muuttamaan asuntoihin jo kesäkuussa, ja nyt kaikki talot ovat muuttovalmiita.
Puurakentamisella, puutuotteilla ja sahatavaralla on erittäin laajat vaikutukset koko metsäsektorille. Jos Suomen sahateollisuuden nykykapasiteetti saataisiin täyteen käyttöön, ainespuun ja energiapuun hakkuut nousisivat yhteensä 15 miljoonalla kuutiometrillä.
Malminkartanon Honkasuolle rakennetaan puutalojen kaupunkikylä 1 600 asukkaalle. Alueen asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 29.8.2012 ja kunnallistekniikan rakentamista valmistellaan.

Sivut

Tilaa syöte Viimeisimmät tiedotteet | Puuinfo