Olet täällä

Ajankohtaista

OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus elinkeinoministeri Jyri Häkämies, Työ- ja elinkeinoministeriö 9.10 - 9.20 Rauman Papinpellon tontinluovutuskilpailun tuloksen julkistaminen VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.20 - 9.40 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta strateginen johtaja Sixten Sunabacka, TEM / MSO 9.40 - 10.00 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 10.00 - 10.15 Puurakentamisen hiilijalanjälki tutkija Matti Kuittinen, Aalto-yliopisto 10.15 - 10...
Puurakentaminen on Venäjällä vahvassa kasvussa. Pietarin alueella puurakentamisen osuus pientaloissa ja pienkerrostaloissa on kolminkertaistunut. Pääministeri Putin on käynnistänyt Oma Koti- nimisen pientalo-ohjelman, jonka tavoitteena on rakentaa puurakenteisia omakotitaloja valtion tuella. Myös Venäjällä perustellaan puurakentamisen lisäämistä ympäristö- ja energiasyillä sekä oman raaka-aineen tehokkaammalla jatkojalostuksella. Sotshin talviolympialaisiin valmistuu mittava puurakenteinen kelkkarata. Vireillä on rakentamissäädösten uusiminen ja saattaa normit yhteneväisiksi EU:n normien kanssa. Suomelta odotetaan nyt uuden energiatehokkaan rakentamisen teknologian, osaamisen ja koulutuksen tuontia Venäjän puurakentamisen markkinaan.
Stora Enso toteuttaa yhdessä kiinteistöalan moniosaajan Lakean kanssa energiatehokkaan puukerrostalokorttelin Jyväskylään. Kokonaispinta-alaltaan noin 10 000 kerrosneliömetriä kattavien 4-8 kerroksisten talojen rakenneratkaisu perustuu Stora Enson CLT-pohjaiseen Urban MultiStorey™ -konseptiin.
Ekovilla teetti yhdessä kahden muun suomalaisen puukuituisia lämmöneristeitä tuottavan valmistajan Suomen Kuitulevy Oy:n sekä Termex Oy:n kanssa eurooppalaisten standardien mukaisen palonkestävyyskokeen, jonka tulokset jopa ylittivät odotukset. Uusi palonkestävyysluokitus sisäpuolista palon vastaan on R60/REI60/EI60/E60.
Ympäristövaikutukset tulee saada mahdollisimman nopeasti mukaan rakentamismääräyksiin ja niiden pienentämiselle tulee asettaa selvät ja mitattavat tavoitteet. Rakentamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat mittavat. Meidän ei kannata odottaa luonnonvoimien voittoa markkinavoimista vaan mieluummin päinvastoin, tarjota markkinoille ratkaisuja ja hyötyä puun käytölle syntyvistä kotimaisista ja kansainvälisistä mahdollisuuksista.
Vuotuisessa puurakentamisen Forum Holzbau suurtapahtumassa oli tänä vuonna poikkeuksellisen innostunut ja tulevaisuushakuinen tunnelma. Eikä ihme, sen verran vahvassa vedossa puurakentaminen näyttää monessa Euroopan maassa nyt olevan. Mutta mikä sitten yhdistää kaikissa maissa viriävää kiinnostusta puuta kohtaan rakennusmateriaalina. Valtatrendi on puun nousu vihreän rakentamisen ytimeen sen ekologisten ja energiatehokkuuteen liittyvien ominaisuuksien ansiosta.
Vuotuinen eurooppalainen puurakentamisen suurtapahtuma Forum Holzbau Saksan Garmisch-Partenkirchenissä osoitti puurakentamisen olevan vahvassa vedossa Keski-Euroopassa. Puun asema kaikessa rakentamisen markkinassa on vahvistunut ja suosio kasvanut erityisesti sen ekologisten ja energiatehokkuuteen liittyvien ominaisuuksien ansiosta. Julkiset päättäjät, niin kaupunki- kuin maakuntatasoilla, ovat vahvasti sitoutuneet vihreään rakentamiseen. Puurakentamisen läpimurto myös kaupunkirakentamisessa on tapahtunut mm. Sveitsin Zürichissä, Itävallan Wienissä ja Saksan Freiburgissa, joissa kaikissa kaupungeissa on meneillään mittavia puurakentamisen hankkeita niin asuntotuotannossa kuin julkisessakin rakentamisessa. Tämän buumin taustalla on vahva ympäristötietoisuuden kasvu, josta kaupungit haluavat tehdä vihreän ekocity-brändin.
Puukerrostalon päästöt ovat koko elinkaaren aikana 5‒11 % pienemmät kuin betoni­kerrostalolla, riippuen rakennuksen energiatehokkuudesta. Pelkän rakennusvaiheen osalta eroa syntyy 29 %. Kaikkein keskeisintä on kuitenkin se, kuinka paljon ja mitä energiaa käytetään rakennuksen käytön aikana.
Oulun lentoaseman laajennusosa otettiin käyttöön syyskuussa 2011. Uudenuutukainen terminaali on katettu Metsäliiton Puutuoteteollisuuden toimittamin Kerto-Ripa -elementein.
Puuinfon toimisto muuttaa joulukuussa Rakennusteollisuuden taloon.
Vuoden alussa tehty rakennusten palomääräysten uudistaminen koski vain puukerrostaloja. Uudistamisen jälkeen on käyty keskustelua siitä, olisiko sprinklauspakko pitänyt ulottaa kaikkiin asuinkerrostaloihin materiaalista riippumatta. Kehityspäällikkö Jaakko Kääriäinen sammutusjärjestelmiä valmistavasta Marioff Corporation Oy:stä viittaa kokemuksiin Yhdysvalloista, jossa kaikki asunnot palosuojataan rakennusmateriaalista riippumatta. Palosuojaus tulee nähdä ihmisten, kiinteistöjen ja liiketoiminnan jatkuvuuden suojaamisena ja siksi sen tulisi olla pakollista niin asunnoissa kuin toimistoissakin, sanoo Kääriäinen. Hän uskoo, että valtaosa tulipalojen aiheuttamista asuntokuolemista voitaisiin välttää asuntojen sprinklauksella. Asukkaat arvostavat turvallisuutta ja siksi puukerrostalot saivat pakkosprinklauksen myötä kuluttajien silmissä kilpailuedun, jota puualan tulee käyttää hyväksi.
Stora Enson tytäryhtiön Eridomic Oy:n suunnittelu- ja myyntipäällikkö Marko Kellberg on nimitetty Eridomic Oy:n toimitusjohtajaksi 1.12.2011 lähtien. Kellberg on työskennellyt Eridomicin palveluksessa maaliskuusta 2011 lähtien. Hän on vastannut projektisuunnittelusta ja myynnistä sekä Eridomicin sisäisten toimintojen kehittämisestä.
Rakennusteollisuuden puheenjohtajana toimiva Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki ottaa kantaa rakentamisen materiaaleista käytävään keskusteluun ja katsoo, että kaikilla materiaaleilla on oltava yhteneväiset kriteerit. - Tällöin kilpailu on puolueetonta ja avointa, sanoo Kohtamäki. Rakennusteollisuuden kannalta on hyvä, että kehitetään uusia rakentamisen teknologioita, koska niissä on aina tuottavuuden kehittämisen mahdollisuus. Rakentamisen materiaalikysymystä Kohtamäki ei ratkaisisi politiikalla tai sääntelyllä, vaan eri materiaalien käytettävyydellä, tekniikalla, markkinoilla ja lopulta asiakkaiden valinnoilla. - Meillä on tästä Rakennusteollisuuden piirissä laaja yhteisymmärrys, vakuuttaa Kohtamäki.
Finnforest Kerrostalojärjestelmään perustuvan puukerrostalokorttelin rakennustyöt ovat täydessä vauhdissa Helsingin Viikissä. Viikin puukerrostalokortteli on Suomen suurimpia tähänastisia puukerrostalohankkeita, ja korttelin viiteen kolmi- ja nelikerroksiseen taloon valmistuu yhteensä 103 asuntoa ja niissä on yli 6 300 kerrosneliömetriä. Finnforest Kerrostalojärjestelmä sisältää Kerto-pilari-palkkirungon sekä elementteinä toimitettavat katon, välipohjat, ulkoseinät ja parvekkeet.
Vuosi sitten markkinoille tullut puukuituinen Ekovillalevy on saanut harmonisoidun tuotestandardin mukaisen oikeuden CE-merkintään. Standardin mukaiset levymäisen eristeen ominaisuuksien määritykset teki Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT.
Sitra on ottanut keskeisen roolin energiatehokkaan ja kestävän rakentamisen kehitystyössä Suomessa. - Sitra on omalta osaltaan edistämässä ja toteuttamassa hankkeita, joilla näytetään, että suuri muutos rakentamisessa on mahdollinen, kertoo Sitran Energiaohjelman johtaja Jukka Noponen. Sitra on mukana demohankkeissa ja vaikuttamassa kestävää rakentamista edistävien rakentamismääräysten kehittämiseen. Noposen mielestä nyt tulee puhua laajasta kestävyysajattelusta, joka kattaa materiaalitehokkuuden, energian käytön sekä ihmisen elinympäristön ja elämäntavat. Sitran uusi puurakenteinen toimitalo valmistuu Helsingin Jätkäsaareen vuonna 2014. Siinäkin kestävällä rakentamisella luodaan uutta kaupunkikuvaa ja -kulttuuria.
Helsingin kaupunki haluaa edistää puurakentamisen läpimurtoa ja olla puurakentamisen veturina Suomessa. Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän mielestä puukerrostalorakentamiseen liittyy myönteinen mielikuva asumisviihtyvyydestä ja hyvästä arkkitehtuurista, joka muokkaa tulevaisuuden kaupunkikuvaa. Kaupungin linjauksella lisätä puurakentamista halutaan tukea myös ilmastomuutoksen tavoitteita ja pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä. Penttilän arvion mukaan lähivuosien puurakentamisen mahdollisuudet ovat Helsingissä jopa 300 tuhatta kerrosneliömetriä, joka merkitsee 5000 asuntoa. Tätä voidaan pitää erittäin merkittävänä sysäyksenä puurakentamisen vauhdittamiseksi.
Suomen Metsäyhdistyksen huomionosoitukset jaettiin tänään Metsäpäivien avajaisissa. Mikko Viljakaiselle myönnettiin hopeinen ansiomerkki.
Mielenkiinto puukerrostaloja kohtaan on kasvussa myös sijoittajien keskuudessa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran toimitusjohtajan Hannu Tarkkosen mukaan ympäristökysymyksistä on kasvamassa rakentamisessa vahva trendi. Puu mielletään terveelliseksi ja hyväksi materiaaliksi, sillä on hyvä imago ja puukerrostaloista on kehittymässä hyvä brändi, uskoo Tarkkonen. Kun kerran puurakentamisen osuus on Euroopassa ja Ruotsissa kasvava, miksei se voi olla myös Suomessa, kysyy Tarkkonen. Etera on Helsingin Viikkiin valmistuvan mittavan puukerrostalohankkeen rakennuttaja.
Nuorille suunnatussa kilpailussa haetaan innovatiivisia puutuotteita. Kilpailulla halutaan tuoda esille kotimaista puuosaamista, edistää uusien puutuotteiden syntyä etenkin kuluttajasektoriin ja antaa mahdollisuuksia nuorille suunnittelijoille. Kilpailuaika on 4.11.2011 - 3.1.2012.
Suomen ilmastopolitiikasta vastaava ympäristöministeri Ville Niinistö pitää välttämättömänä, että rakentamiseen löydetään materiaali- ja resurssitehokkaampia ratkaisuja. Luonnonvarojen kulutuksen kannalta suuren hiilijalanjäljen aiheuttava betonirakentaminen tulee tiensä päähän, arvioi Niinistö. Ilmastotavoitteiden kannalta myös rakennusteollisuudessa on siirryttävä vähän päästöjä tuottaviin materiaaleihin. Puurakentamista Niinistö pitää hyvänä esimerkkinä vihreän talouden mahdollisuuksista, joilla tavoitellaan siirtymistä kestävään kulutukseen. Puurakentamisen lisäämisellä on myös mittava vaikutus ilmastotavoitteiden toteutumisen lisäksi tuotekehittelyyn, vientiin ja työllisyyteen. Suomi voisi tehdä puurakentamisesta modernin kaupunkisuunnittelun näyteikkunoita myös maailmalle ja edistää näin rakentamisosaamisen vientiä, esittää ministeri Ville Niinistö.
Myönteinen kehitys jatkuu muusta maasta poiketen myös ensi vuonna. VTT:n tuoreen Pirkanmaan rakennusbarometrin mukaan rakentaminen on kasvanut Pirkanmaalla tänä vuonna. Pirkanmaan yritykset näkevät myös ensi vuoden myönteisenä. VTT ennakoi Pirkanmaan rakentamisen volyymin kasvavan tänä vuonna kolme ja ensi vuonna kaksi prosenttia. Kasvunäkymät ovat poikkeuksellisia, sillä VTT on ennakoinut rakentamisen painuvan ensi vuonna koko maassa lievästi miinukselle.
Vuoden 2011 Puupalkinnon saa Metsähallituksen Pilke-talo Rovaniemellä. Palkinto julkistettiin 27.10. Puupäivässä Helsingin Wanhassa Satamassa. Talon on suunnitellut Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy pääsuunnittelijanaan arkkitehti Teemu Palo. Pilke on esimerkki ekologisen puurakentamisen huippuosaamisesta. Kuvassa suunnittelijat Teemu Palo (oik.) ja Juhani Suikki (vas.)
Vuoden 2011 puutavarakauppias on julkistettu tänään Helsingissä Wanhassa Satamassa järjestetyssä Puupäivässä. Palkittu on tamperelainen johtaja Aarno Laakso Puukeskus Oy:stä. Palkinnon myöntää Suomen Puutavara- ja Rakennustarvikekauppiasyhdistys SPY ry. Vuoden Puutavarakauppias valittiin nyt jo 16. kerran.
Ylivieskan kaupunki, Ylivieskan Teknologiakeskus YTEK ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön CENTRIA tutkimus ja kehitys ovat yhteistyössä aloittaneet Ylivieskan Taanilan alueen ideasuunnittelun. Tämä ideasuunnitelma on osa kaupunkisuunnittelua. Aiheesta on teetetty Oulun yliopiston arkkitehtuurin laitoksella diplomityö. Diplomityössä on tutkittu, miten noin 12 hehtaarin kokoisesta Taanilan alueesta luodaan nykyaikainen puurakentamisen mallikohde.
Puukerrostaloissa asuvat tyytyväiset asukkaat pitkään. Puukerrostalojen asukastyytyväisyyttä on tutkittu Finnish Wood Researchin toimesta ja päädytty siihen että asukkaiden viihtyvyys ja tyytyväisyys oli korkealla tasolla sekä vuokralla että omistusasunnoissa asuvien asukkaiden keskuudessa. Puurakentamista Järvinen pitää tulevaisuuden rakentamismuotona. Tutkimuksen johtaja Kimmo Järvinen ehdottaa kiinteistöille viiden vuoden välein tapahtuvaa katsastusjärjestelmää. Säännöllisin välein tulisi mitata asuntojen tiiviydet, ilmanvaihto, ilmalaatu ja mahdolliset akustiikassa tapahtuneet muutokset. Taloista ja asunnoista on pidettävä hyvää huolta, koska niissä on kiinni suuri kansallisvarallisuus ja niissä vietetään paljon aikaa, sanoo Järvinen.
Moderni puukerrostalorakentaminen etenee Suomessa aimo harppauksin Puukerrostalorakentaminen Suomessa janoaa seuraavaksi mittavia hankkeita. Puupäivässä esitellään muun muassa Ruotsin menestyskonseptit sekä puukylien että puusiltojen rakentamisessa. Puhujina ovat muun muassa arkkitehti Jürgen Mayer Saksasta, puurakennusalan pioneerit, toimitusjohtaja Stefan Lindbäck ja suunnittelija Simon Niva Ruotsista, sekä professori Ralf Lindberg Tampereen yliopistosta. Päivään odotetaan noin 900 osallistujaa.
Puukerrostalojen rakentaminen Ruotsissa on erittäin kilpailukykyistä. Merkittävin kilpailutekijä on rakentamisen nopeus, sanoo tilaelementtikerrostalojen valmistukseen erikoistuneen Lindbäcks Bygg yhtiön toimitusjohtaja Stefan Lindbäck. Toinen keskeinen kilpailutekijä on teollisen valmistuksen aikaansaama tasainen laatu. Lindbäckin mukaan puukerrostalojen rakentamisessa itse puumateriaalilla on varsin vähäinen merkitys. Puun ekologisuutta pidetään tulevaisuuden myyntivalttina, mutta materiaalia tärkeämpiä ovat puurakentamisen nopeus, keveys, toimivuus ja tehokkuus. Puukerrostalot maksavat työmaalle toimitettuna ja siellä valmiiksi viimeisteltynä hankkeesta riippuen noin 2000 - 2200 eu/m2. Yritys on valmistanut vuoden 1994 jälkeen yli 5600 puurakenteista kerrostaloasuntoa. Ruotsissa puurakenteisten kerrostalojen osuus kerrostalomarkkinasta on noin viidennes, kun Suomessa niiden osuus on prosentin luokkaa.
Keski-Eurooppalaiseen perinteeseen kuuluvat raskaan ja kevyen liikenteen puusillat ovat tulleet vahvasti myös Ruotsiin. Pohjois-Ruotsissa sijaitseva Martinsonin puusiltatehdas on valmistanut kahden vuosikymmen aikana noin 700 liimapuurakenteisia raskaan ja kevyen liikenteen siltaa. Nykyisin tuotantovauhti on noin 50 siltaa vuodessa. Puisten siltojen markkinaosuus on noussut Ruotsissa 20 prosenttiin viimeisen 15 vuoden aikana. Suomessa raskaan liikenteen käytössä olevien suurikokoisten puusiltojen tuotanto on yksittäisten kohteiden varassa.
Lähtökohta PEFC Suomen Helsingissä järjestämälle seminaarille oli vuoden 2013 maaliskuussa voimaan tuleva Euroopan Unionin asetus, joka kieltää laittoman puun ja siitä valmistettujen tuotteiden toimittamisen EU-markkinoille. Yritysten tulee ottaa käyttöön järjestelyt osoittamaan, että puu ei ole korjattu luvattomasti. Tiedotteen ja seminaarin esitelmät voit ladata osoitteesta www.pefc.fi Ajankohtaista-osiosta.
Moderni Puukaupunki -hankkeen tavoitteena on saada käyntiin mittavia puukerrostalohankkeita, joissa korostuvat rakentamisen teollinen prosessi, hyvä arkkitehtuuri ja asuinmiljöö. Hankkeen vetäjän, tekniikan tohtori Markku Karjalaisen mielestä Ruotsin myönteiset kokemukset puukerrostalorakentamisesta, kasvavat ympäristöarvot ja isojen metsäyhtiöiden sitoutuminen puurakentamisen järjestelmien kehittämiseen saivat aikaan uuden puurakentamisen aallon. Nyt kyse on mittavasta kilpailukykyisestä teollisesta volyymirakentamisesta, arvioi Karjalainen. Asukkaat haluavat, että puurakentamista suosivat arvot kuten energiatehokkuus, ympäristöarvot ja ekologisuus korostuvat tulevaisuuden rakentamisessa.
Tampereen Vuoreksen tulevalle Isokuusen asuinalueelle suunnitellaan arkkitehtuuriltaan yhtenäistä puusta rakennettua aluetta, jossa olisi puukerrostaloja, puisia liikerakennuksia ja puisia pientaloja. Toteutuessaan alue on suurin nykyaikainen puukaupunkiympäristö Suomessa.
UPM Living yksikön tavoitteena on kehittää uusia tuotteita kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen, sanoo johtaja Arto Halonen. Puurakentamisen tuotteiden ja palvelujen kehittämisen itsenäisenä liiketoimintana Halonen näkee suurena mahdollisuutena. Halonen uskoo puun kilpailukyvyn paranevan jatkossa sen ekologisten arvojen ansiosta, jotka ovat vahvistumassa myös Euroopassa ja Suomessa. Hyvällä arkkitehtuurilla, korkealaatuisella designilla ja alhaisella hiilijalanjäljellä puutuotteillamme on lupaava tulevaisuus sekä rakentamisessa että sisustamisessa, uskoo Halonen. Yhtiö pyrkii tuomaan tulevaisuudessa kotien ja sisustamisen puutuotteet myös verkkokauppaan ja etsii asemaa puurakentamisen kokonaisjärjestelmien toimittajana.
Puurakentamisen todellinen läpimurto tapahtuu sitten, kun rakentamisessa otetaan ympäristöperusteinen materiaalivertailu tosissaan ja aletaan sen perusteella ohjata rakennustuotantoa, sanoo Finnforestin rakentamisen liiketoimintasegmentistä vastaava johtaja Mika Kallio. Kun ala ennen kilpaili tuotteella ja hinnalla, nyt tulee mukaan myös ympäristösuorituskyky ja materiaali. Päättäjien tulisi ryhtyä ohjamaan rakentamista paitsi energiankulutuksen niin myös hiilijalanjäljen osalta, vaatii Kallio. Kiinteistöveron kytkeminen hiilijalanjälkeen autoverotuksen tapaan voisi toimia rakentamisen ohjauksen välineenä.
Stora Enso suunnittelee yhteistyössä SRV:n kanssa ainutlaatuisen puukaupunkihankkeen, Wood Cityn toteuttamista Helsinkiin. Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnalle on tänään jätetty ehdotus tontin varaamisesta Jätkäsaaresta Stora Ensolle ja SRV:lle. Tavoitteena on luoda maailmanluokan projekti, jonka puitteissa voidaan konkreettisesti opettaa insinööritaitoja ja kehittää puuarkkitehtuuria. Lajissaan ainutlaatuinen puusta rakennettava kaupunki koostuu niin toimisto-, hotelli- kuin liikerakennuksista. Ensimmäisten rakennusten arvioidaan valmistuvan vuonna 2013.
Inspecta Serttifionti Oy on todennut, että Varsipuu ry:n koulutustoiminta on arvioitu ja sen on todettu täyttävän RAK 28:n vaatimukset.
Suomeen rakennettiin vuosina 1965 - 1975 kaupunkien lähiöihin 360 tuhatta betonikerrostaloasuntoa. Kaikki talot ovat tulossa peruskorjausvaiheeseen lähivuosina. Betonikerrostalojen peruskorjaaminen tulee olemaan niiden rakentamisvaiheen jälkeen Suomen laajakantoisimpia rakentamisen haasteita, koska kyse on myös mittavan omistus- ja vuokra-asunnoissa kiinni olevan omaisuuserän pelastamisesta. Puurunkoisista suurelementeistä on kehitetty kustannustehokas teollinen menetelmä betonikerrostalojen energiatehokkuuden ja julkisivujen parantamiseen. Riihimäellä toteutettu rakennusmenetelmän suomalainen pilottihanke on osoittautunut menestykseksi.
Kymmenen elinkeinoelämää edustavaa järjestöä ja säätiötä ovat lahjoittaneet Aalto-yliopiston säätiöpääomaan yhteensä 965 000 euroa palo- ja turvallisuustekniikan opetuksen ja tutkimuksen edistämiseen. Aalto-yliopisto perustaa alan professuurin.
Työ- ja elinkeinoministeriön uudelleen käynnistämän PuuSuomi-verkostohankkeen tavoitteena on vauhdittaa puutuotealan kehittämistä ja puurakentamista. - Maakunnan toimijat ovat osoittautuneet tärkeiksi puutuotealan eteenpäin viemisessä, sanoo verkostohankkeen vetäjä, puutuotealan toimialapäällikkö Pasi Loukasmäki. Vetäjä patistaa maakunnallisia toimijoita yhteistyöhön, koska puurakentamisen vahva kehittäminen maakunnissa palvelee kansallisia tavoitteita. Maakuntiin tarvitaan uusia puutuotealan yrityksiä sekä ennen muuta rakennustuoteteollisuutta, joka käyttää puutuotteita.
UPM:n kesäkuussa toimintansa aloittanut puujalosteliiketoiminta UPM Living esittelee tänään ammattilaisille aukeavilla Habitare -messuilla uunituoreet tuoteuutuutensa sisustamiseen. Messuilla esitellään myös Mäntyharjun 2011 loma-asuntomessujen tämän vuoden yleisön suosikkikohteen Kyminniemen UPM Living Koti-malliston modernit ja perinteiset tuotteet.
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Euro Modo 2011 -muotoilukilpailun finalistitöiden paremmuusjärjestys julkistettiin Habitare-messuilla Helsingissä 14.9.2011. Tuomaristo valitsi Euro Modon voittajaksi Benjamin Heinin, Willi Möllerin ja Elias Schmidtin työn Urban Pier. Tuomaristo kiitti voittajatyötä konseptiksi, joka toimii missä vain ja voi olla yhtä hyvin universaali kuin paikallinenkin. "Materiaalina puu toimii hyvin kontrastina urbaanille ympäristölle, johon tuote nimensä mukaisesti on tarkoitettu." Kiitosta sai myös voittajan taloudellisuus.
Designpääkaupunkivuoden paviljonki valmistuu UPM:n kestävistä tuotteista UPM on vahvasti mukana kehittämässä kestävään rakentamiseen perustuvaa designia. WDC-vuoden pääyhteistyökumppanina UPM rakentaa paviljongin kestävistä ja kierrätettävistä puutuotteistaan ja komposiiteistaan. Paviljonki rakennetaan ensi kesäksi Helsinkiin Design-museon ja Rakennustaiteen museon väliselle tontille.
Kolille vuonna 2015 avattavan kestävän kehityksen arvopohjalle perustuvan luontomatkailu- ja kulttuurikeskus Koli Culturan suunnitelmia esitellään Habitare-messuilla 15.syyskuuta. JKMM Arkkitehtien Juha Mäki-Jyllilä esittelee Koli Cultura-keskuksen uusimmat arkkitehtuuripiirustukset ja kertoo sisustuksen linjauksista Puuinfo Oy:n järjestämässä PuuWoodHolzBois-seminaarissa.
Habitare-messujen yhteydessä järjestetään kymmenettä kertaa suunnittelukilpailu, jonka tehtävänä on hahmotella kokonaismielikuva ulkokäymälästä ja sen esinemaailmasta. Kilpailun finalistien joukossa on Aalto-yliopiston arkkitehtiylioppilas Ilari Airikkalan suunnittelema HuHuussi, jonka materaalina on Finnforest Kerto.
Mattalakalla sävytetyt ja luonnonöljytyt parketit ovat menestyneet hyvin pohjoismaisilla markkinoilla. Monivuotisen, kotimaisen tuotekehityksen ja jalostuksen ansiosta Parla-lautaparketti on korkealaatuinen, aidosta puusta valmistettu lattia juuri pohjoismaisiin sisustustarpeisiin.
Musta ja leveä Kokoa Taika paneeli henkii entisaikojen savusaunan tunnelmaa. Koskisen levyteollisuuden viimeisin tuoteuutuus on musta, 180 millimetriä leveä vanerinen kostean tilan paneeli. Vanerista valmistettu Kokoa Taika -paneeli suunniteltiin yhteistyössä Helon kanssa osaksi Helon Taikasauna-konseptia.
Syyskuussa yleisölle avautuneen Helsingin Musiikkitalon puupintojen pintakäsittely toteutettiin Osmo Colorin luonnonöljypohjaisella öljyvahalla. Musiikkitalon lattiapintojen kova kulutus ja tilojen sisäilmaa koskevat määräykset asettivat tuotteille tiukat kriteerit. Käytettävien materiaalien valinnassa tärkeä oli laatu ja rakennusmateriaalien vähäpäästöisyyttä koskevat vaatimukset.
Tuotteidensa ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen satsaava Koskisen Oy aloittaa biologisesti suojakäsitellyn terassilaudan valmistuksen.
Sisustusarkkitehti Tapio Anttila näkee designissa olevan paljon mahdollisuuksia, joilla voidaan korvata massateollisuuden rakennemuutoksen jättämää tyhjiötä niin tuotannon kuin työpaikkojenkin osalta. - Suomessa on materiaalia ja osaamisen perinnettä, mutta nyt mennään vähän vanhalla maineella, sanoo Anttila. Meidän vientimaineemme perustuu edelleen Artekiin ja Marimekkoon. Emme ole pystyneet tekemään uusia avauksia. Suomalainen design-vienti on alamaissa, vaikka meillä on aikanaan ollut merkittävää vientiä mm huonekaluteollisuudessa.
UPM:n uusin liiketoiminta UPM Living julkaisee ensi viikolla Habitare-messuilla Helsingin messukeskuksessa tuoteuutuuksia. Puusisustamisen ja –rakentamisen design on saanut UPM:ssä raikkaat kasvot. Uudesta UPM Living -tuoteperheestä löytyy laadukkaita rakennusmateriaaleja ja mielenkiintoisia ideoita kodin sisustamiseen.

Sivut

Tilaa syöte Puuinfo Ajankohtaista