Olet täällä

Liimapuurakenteiden uudet mitoitustyökalut

Puuinfo on julkaissut uusia työkaluja helpottamaan liimapuurakenteiden suunnittelua. Tavoitteena on parantaa suurten liimapuurakenteiden laatua, turvallisuutta sekä niiden rakenneteknistä suunnitteluosaamista.

Työkalupakki sisältää:

1. Eurokoodipohjaiset liimarakenteisten pilarien ja palkkien mitoitusohjelmat (Excel-sovellus)
2. Esimerkkilaskelmat, joissa on esitetty mitoitusohjelmissa käytetyt mitoituskaavat
3. Taulukot, joissa on esitetty tyypillisiä palkkikokoja erilaisille jänneväleille

 

Pilarien osalta käsitellään mastopilareita ja nivelpäisiä pilareita. Palkkien osalta käsitellään suoraa palkkia, harjapalkkia ja mahapalkkia. Harjapalkin ja mahapalkin taipuma määritetään yksikkövoimamenetelmällä, jolloin saadaan palkin tarkka taipuma. Mitoitusohjelmat määrittävät myös mahdolliset nurjahdus- ja kiepahdusmuodot sekä näistä johtuvat tuentavoimat ja jousijäykkyysvaatimukset. Edellisiä tarvitaan nurjahdus-/kiepahdustukien mitoituksessa. Mitoitusohjelmat palvelevat täten myös rakennekokonaisuuksien (esim. kattorakenne) jäykistyssuunnittelua.

Aineisto on Puuinfon teknisen asiantuntijan laatima ja VTT:n Ari Kevarinmäen tarkastama. Hanke on toteutettu Rakennustuotteiden Laatu Säätiön rahoituksella. 

Tuotettu aineisto löytyy suoraan alla olevista linkeistä. Aineisto on vapaasti hankkeiden tilaajien, suunnittelijoiden, alan teollisuuden ja oppilaitosten vapaasti hyödynnettävissä.

Aineisto täydentyy myöhemmin liimapuutaulukoilla.