Olet täällä

Metsien omistus

Yksityinen sektori omistaa metsien pinta-alasta 52 %, valtio 35 % ja metsäteollisuus 8 %. Loppu 5 % jakautuu kuntien, seurakuntien, yhteismetsien ja muiden yhteisöjen kesken.

Puuston tilavuus on 2,1 miljardia kuutiometriä. Metsien hiilensidontavarasto on 960 miljoonaa tonnia. Tiukasti suojeltuja metsiä on koko maassa 924 000 ha (4,5 %). Uhanalaisia lajeja Suomessa on kaikkiaan 1505 kpl, joista 564:lle metsä on ensisijainen elinympäristö ja suo 67 lajille.

Yksityisiä metsätiloja, joissa on vähintään kaksi hehtaaria metsämaata on 443 800. Tilojen keskimääräinen metsäpinta-ala on 23,6 ha. Yksityisiä metsänomistajia on arvioitu olevan 600 000.