Olet täällä

Paloturvallinen puutalo - Asuin- ja toimitilarakentaminen

Puuinfo julkaisi 2017 Puupäivää varten ensipainoksen uudesta puisten rakennusten paloturvallisuutta käsittelevästä ohjeesta, joka perustuu vuoden vaihteessa voimaan astuviin uusiin palomääräyksiin. Lopullinen versio julkaistaan vuoden 2018 alussa.

Ohjeen tarkoitus on antaa käytännönläheisiä neuvoja ja ohjeita paloturvallisen puurakennuksen suunnitteluun ja havainnollistaa puun käyttöön liittyviä säädöksiä rakennusten paloturvallisuutta koskevassa asetuksessa. Ohjeessa käsitellään pääsiassa puisia asuin- ja toimitilarakennuksia.

Ohje koostuu painetusta perusosasta ja sen kolmesta vain sähköisesti julkaistavasta liitteestä. Varsinaiset suunnittelu- ja mitoitusohjeet perusteineen sisältyvät perusosaan.

Liitteen 1 taulukoihin on koottu keskeiset erityyppisiä rakennuksia koskevat paloturvallisuusvaatimukset yhdelle sivulle. Liite 2 sisältää puurakenteiden palomitoitukseen liittyviä esimerkkilaskelmia. Liitteessä 3 on paloturvallisten puurakenteiden esimerkkirakenteita ja -liitoksia.

Liitteiden 1-3 kommentti- ja luonnosversioihin voi tutustua ennakkoon alla olevista linkeistä:

Oppaan laatimisen on rahoittanut Suomen Metsäsäätiö


Vuoden 2018 painoksen julkistus ja jakelu toteutetaan kevään 2018 "PaloRoadShown" yhteydessä. 

Ympäristöministeriön asetus 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta, julkaistu 12.12.2017