Olet täällä

Eurokoodi 5 Lyhennetty ohje - Puurakenteiden suunnittelu

eurokoodi 5 lyhennetty suunnitteluohje

Tämä päivitetty, kolmas painos perustuu Eurokoodi 5 suunnittelustandardin versioihin EN 1995-1-1:2004+A1:2008 ja EN 1995-1-2:2004+AC:2009 ja niiden Suomen kansallisiin liitteisiin sekä RIL:n Puurakenteiden suunnitteluohjeisiin 205-1-2009 ja 205-2-​2009.

Mikäli tässä ohjeessa havaitaan virheitä, kansallisiin liitteisiin vahvistetaan muutoksia tai eurokoodeihin tulee lyhennetyn suunnitteluohjeen pätevyyteen vaikuttavia korjauksia, Puuinfo tekee tähän ohjeeseen tarvittavat päivitykset. Päivitettyä lyhennettyä suunnitteluohjetta ylläpidetään internetissä Puuinfon kotisivuilla.

Painettu versio päivitetty elokuussa 2011. Lisäksi tähän pdf-versioon tehty korjauksia/täydennyksiä (Comments), jotka löytyvät RIL:n sivuilta kirjan RIL 205 1:2009 korjaussivuina.

Vuonna 2007 Suomessa otettiin käyttöön puurakenteiden suunnittelustandardi Eurokoodi 5, joka tulee korvaamaan vuoden 2010 jälkeen nykyisin käytössä olevan RakMK:n osan B10 Puurakenteet. Siihen saakka RakMK:n osaa B10 voidaan käyttää rinnakkain Eurokoodi 5:n kanssa. Tämä ohje on lyhennelmä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:in julkaisemista teoksista RIL 205-1-2009 Puurakenteiden suunnitteluohje eurokoodi EN 1995-1-1 ja RIL 205-2-2009 Puurakenteiden suunnitteluohje eurokoodi EN 1995-1-2.

Lyhennetyn suunnitteluohjeen tarkoitus on helpottaa eurokoodin mukaista rakennesuunnittelua ja tutustumista eurokoodin mukaisiin mitoitusmenetelmiin. Lisäksi tavoitteena on tuottaa opetusaineistoa oppilaitoksille puurakenteiden suunnittelun opiskeluun. Tämä ohje sisältyy myös teokseen RIL 205-1-2009 (liite B). 

Ohje on pyritty laatimaan laajuudessaan RakMK:n osan B10 tasoiseksi niin, että tavanomaiset rakennuskohteet voidaan suunnitella sen perusteella.

Mahdolliset Eurokoodi 5:n muutokset tullaan päivittämään lyhennettyyn suunnitteluohjeeseen, mutta erityisesti siirtymävaiheen aikana mahdollisten Eurokoodi 5:n muutosten ajanmukainen seuranta on myös käyttäjän vastuulla. Tämän suunnitteluohjeen on kirjoittanut tekniikan tohtori Ari Kevarinmäki. Toivomme ohjeesta olevan käyttäjilleen hyötyä mitoitusmenetelmien haastavassa muutoksessa.